Založeno roku 1870

.: Vítejte na stránkách Sboru dobrovolných hasičů Domažlice :.

Historie

Sbor dobrovolných hasičů v Domažlicích byl založen v roce 1870, i když některé historické prameny uvádějí, že domažličtí hasiči pomáhali v sousedním německu s hašením rozsáhlého požáru ve městě Furth im Wald již v roce 1863, tedy před 153 lety. Tehdy tam požár zachvátil celkem 79 obytných domů + 90 přilehlých stavení.

Zbrojnice

Hasičská zbrojnice pro naši jednotku, v pořadí již třetí, byla postavena v letech 2005-2006 v místě bývalého skladu MTZ, který byl v minulosti přebudován na klubovnu SDH. Zázemí zde kromě výjezdové jednotky, techniky a našeho sboru, má i Okresní sdružení hasičů okresu Domažlice.

Technika

V roce 2011 byla pořízena nová prvovýjezdová CAS 20 S2R (Tatra Terrno), která se v roce 2012 stala nejlepší tatrou v hodnocení odborné poroty ve Zbiroze a v roce 2014 a též v roce 2015 vyhrála 1. místo Miss Tatra při „Zbirožském Tatrování“. V roce 2015 byl zakoupen také nový dopravní automobil DA-L1Z Iveco Daily.

„Hasič je člověk, který žije na světě dvakrát, jednou pro sebe a jednou pro druhé.
A proto právě život hasičův, jest pravým příkladem správného pochopení života lidského.“

0
Členská základna
0
Mladí hasiči
0
Soptíci (přípravka)
0
Ženy

Ze života našeho sboru

Extrémní závod „Výstup na věž“

Již pravidelně od roku 2004 pořádáme extrémní závod ve výstupu na Domažlickou věž. Každoročně se tohoto závodu účastní 100 závodníků (limit omezen na max. 100) nejen z Čech, ale i ze Slovenska či SRN. Závodníci v pracovním stejnokroji PSII, v přilbě, s hadicí C v kotouči, s dýchacím přístrojem S7 na zádech a v holeňové obuvi s pevnou podrážkou zdolávají 194 nepravidelných dřevěných schodů až na ochoz 56 metrů vysoké věže. Rekord věže již několik let drží 11. násobný vítěz Antonín Rendl s časem 76 vteřin. Tato soutěž je také od roku 2012 zařazena do Šumavské ligy v požárním sportu.

Založení prvního družstva Soptíků v ČR

Na sklonku roku 1995 se v hlavě pana Petra Ouřady zrodil nápad založit v našem sboru, při MŠ Zahradní ul. v Domažlicích družsvo Soptíků – nejmenších hasičů. Tento skvělý nápad na sebe nenechal dlouho čekat, a tak se družstvo našich Soptíků, po čtyřměsíční přípravě zúčastnilo poprvé 18. června 1995 prvního vystoupení v Mrákově (okr. Domažlice) a v srpnu téhož roku i vystoupení v Hradci Králové na Mistroství ČR v hasičském sportu, kde se Soptíci představili před publikem z celé ČR. Dnes již existuje několik stovek přípravek v celé ČR a hasiči evidují na tři tisíce Soptíků – dětí předškolního věku do 6ti let.

Veterán liga v požárním sportu

Družstvo veteránů, které vzniklo na popud našeho člena, senátora Parlamentu České Republiky pana Jana Látky se již několik let účastní okrskových soutěží v našem okrese a také především Chodské veterán ligy v požárním sportu a náš sbor již tradičně zajišťuje každoroční konání jeho závěrečného kola pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje vždy na přelomu měsíce září/říjen na konci sportovní sezony. Průměrný věk družstva našich veteránů se pohybuje cca okolo 60 ti let věku.

Čtyřdenní cvičení na Baldově

Tradicí v našem sboru se již stalo každoroční pořádání čtyřdenního cvičení pro jednotky z našeho okresu. Několik posledních let se vždy scházíme od čtvrtka do neděle, vždy poslední víkend v červnu na vrchu Baldov u Domažlic, kde na tyto 4 dny vzniká základna pro jednotky požární ochrany připravené k okamžitému výjezdu kdekoliv na území okresu, popř. i mimo něj. Celé čtyři dny jsou nabyté hodnotným programem např. hašení v zakouřeném prostoru, evakuace osob z vlaku, sestup v lomu pomocí lanové techniky, poskytování předlékařské péče, pátrání po osobách pomocí rojnice, používání radiostanic u zásahu, atd.

Z historie našeho sboru

Víte, že …

… v roce 1872 dostal hasičský sbor Domažlice od Záložny dar ve výši 500 zlatých, aby bylo možno zakoupit nářadí na zdolávání ohňů?

Víte, že …

… po velkých požárech z let 1490 a 1499 král Vladislav znovu na deset let osvobozuje město Domažlice od daní?

Víte, že …

… 6. května 1796 vznikl v Domažlicích veliký požár u J. Matesa u Týnské brány? Shořelo zde tehdy 18 domů.

Víte, že …

… v roce 1964 došlo v Domažlicích ke zřícení několika domů na náměstí v důsledku podmáčení?

Chcete zjistit více o naší historii?

Kliknutím budete přesměrováni na článek o historii našeho sboru v Domažlicích.

Statistika výjezdů

V předchozím roce zasahovala naše jednotka celkem u 25 událostí, rozdělených dle kategoriií:

Požár
Dopravní nehoda
Technická pomoc - likvidace hmyzu
Únik nebezpečných látek na pozemní komunikaci
Planý poplach

Chcete zobrazit poslední výjezdy?

Kliknutím budete přesměrováni na stránku výjezdů naší jednotky.

Partnerské weby

Zajímavé webové stránky našich partnerů.