25
320_2098
321_2116

HASIČSKÁ ZBROJNICE

Postavena v letech 2005 – 2006.

Stará hasičárna

Celých 18 let od založení dobrovolného hasičstva v Domažlicích trvalo než dostali hasiči svojí zbrojnici. Do té doby měli veškeré vybavení různě u sebe doma. Až v roce 1888 byl přebudován tehdy bývalý městský pivovar na hasičskou zbrojnici. Tím vznikla v Domažlicích první hasičské zbrojnice, dodnes nazívána „stará hasičárna“. Na tento objekt ze západní strany přiléhá umělá nádrž s vodou o obsahu cca 120 m3, tzv. „Svatá studna“, která je dodnes využívaná k plnění CAS naší i HZS. Dříve se tato nádrž využívala jako zásobník vody pro pivovar. Dnes je celý objekt v rukou soukromého vlastníka, který zde provozuje opravnu autoskel.

Útvar

V letech 1968-1970 byla v akci „Z“ postavena pro potřeby tehdy Požárního útvaru nová moderní hasičská zbrojnice s veškerým zázemím, kterou jsme využívali do roku 1984, kdy byla s rozhodnutí Krajského úřadu zkonfiskována státem a v roce 1985 zde vznikl Veřejný požární útvar – dnes HZS. Prostory pro dobrovolné hasiče byli postupem času zeštihlovány a v roce 1998 jsme byli odejiti do bývalého skladu MTZ, který jsme si pro naše potřeby přebudovali na klubovnu se společenskou místností a jedním wc. Technika v té době našla umístění v garážích bývalých státních statků naprotější straně ulice.

Nová zbrojnice

S postupným rozšiřováním HZS a nutnosti v blízké době opustit s naší technikou stávající garáže, bylo v roce 2003 rozhodnutím Rady města a po schválení zastupitelstvem rozhodnuto, že Město Domažlice nechá postavit pro potřeby JSDHO novou hasičskou zbrojnici. V roce 2005 se započalo s výstavbou nové hasičské zbrojnice v místě přilehlém k HZS, kde do té doby stávala klubovna SDH. V dubnu 2006 byla stavba dokončena a 5.5.2006 byla již hotová nová moderní hasičská zbrojnice předána do užívání naší jednotce a propůjčena i našemu sboru. Od roku 2012 zde sídlí i Okresní sdružení hasičů Domažlice.

Sídlo JSDHO Domažlice

Jednotka využívá prostory k umístění techniky a společenské prostory pro pořádání školení nejen naší jednotky, ale i dalších jednotek okresu Domažlice.

Sídlo SDH Domažlice

Sbor využívá především společenské prostory ke schůzkám mladých hasičů, žen a seniorů, schůzím výboru SDH atd.

Sídlo OSH Domažlice

Okresní sdužení má zde svoji kancelář OSH. Společenské prostory využívá k pořádání schůzí VV, ORM, ORV, …

Připravujeme pro Vás VIRTUÁLNÍ 3D PROHLÍDKU NAŠÍ ZBROJNICE

 

Hasičská zbrojnice v datech

myšlenka, příprava, realizace, dokončení a slavnostní předání stavby

P očátkem roku 2003 se začíná z důvodu nutnosti opuštění stávajícího objektu velmi vážně uvažovat o stavbě nové zbrojnice. V listopadu téhož roku se apaluje na městskou radu s žádostí o výstavbu nové zbrojnice pro naši jednotku. Město souhlasí a žádá o státní dotaci pro výstavbu. V březnu 2003 jsou provedeny zkušební vrty podloží. V červnu 2004 byla vypracována projektová dokumentace a téhož roku v listopadu byl projekt kompletně dokončen i s našimi připomínkami.

Na konci ledna 2005 bylo Městem Domažlice vypsáno výběrové řízení a v březnu byla vybrána dodavatelská firma se kterou byla v červnu podepsaná smlouva o stavbě nové zbrojnice. Ještě ve stejném měsíci byla provedena demolice stávajícího objektu a 12 dní po podpisu smlouvy byl položen základní kámen nové stavby.  Stavba započala 27.5.2005 a o rok později, přesněji 2.5.2006 byla provedena kolaudace již hotové stavby. Dne 6. května 2006 byla nová zbrojnice slavnostně otevřena a předána naší jednotce.

Stavba v datech

357 dní trvala samotná stavba od započetí prvních stavebních prací do samotné kolaudace budovy. Celkové náklady stavby byli vyčísleny na téměř 11.500.000 Kč bez DPH.

Prostory ve zbrojnici
 • 2x garáž (4 stání – CAS, DA, VA, člun)
 • 2x šatna (čistá a špinavá)
 • mycí box s tlakovým mytím vč. spodního mytí
 • 3x sprchový kout
 • 6x wc
 • kancelář OSH
 • sklad OSH
 • klubovna SDH
 • klubovna MH
 • zasedací místnost
 • kancelář SDH
 • kancelář JSDHO
 • služební pokoj (5x lůžko)
 • sklad SDH
Technické vybavení budovy
 • přípojka elektřina + voda + plyn
 • připojení do optické metropolitní datové sítě
 • záložní připojení O2
 • digitální telefonní linka HZS
 • datová síť HZS (intranet, internet)
 • vnitřní rozhlas HZS (nezapojeno)
 • vyústění podzemní nádrže na PHM
 • dálkový kamerový dohled z KOPIS HZS Pk
 • dálkový kamerový dohled vnitřních prostor
 • elektronické zabezpečení

JAK ŠEL ČAS… (výstavba nové zbrojnice 2005 – 2006)

Video ze slavnostního otevření nové hasičské zbrojnice

Délka videa 00:56:26

HLEDÁTE K NÁM CESTU?   Domažlice, Dolejší Předměstí, Břetislavova 243