product-launch-bg

vyhlašování poplachu

SIRÉNA
Při zadání události do programu Spojař na KOPIS HZS
jsou tímto programem automaticky předvoleny vybrané
jednotky, kterým může být poplach vyhlášen sirénou
nebo i jinými prostředky, např pagery, AMDS, SMS.
product-launch-bg

vyhlašování poplachu

AMDS / SMS
Zpráva o vyhlášení poplachu z KOPIS HZS je doručena
každému členovy výjezdové jednotky na mobilní telefon
formou hlasového volání (AMDS) nebo textovou SMS.

Požární poplach je naší jednotce vyhlašován třemi způsoby

  • AMDS

  • SMS

  • SIRÉNOU

AMDS

Automatické hlasové volání (tzv. plechová huba) na mobilní telefon s potvrzením příjmu hlasové zprávy s typem a adresou události ve tvaru: „Hasičský záchranný sbor, krajské operační středisko, vyrozumívací zpráva, pro poslech zprávy stiskněte 1, pro odmítnutí zprávy stiskněte 2“ (po potvrzení stiskem klávesy 1) „Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, Domažlice, Hořejší předměstí, 28. října 288, přehrávání skončilo, pro znovuspuštění přehrávání stiskněte 1, jinak zavěste“

SMS

Textovou zprávou na mobilní telefon s typem události a doprovodným textem (upřesněním události) např. ve tvaru: „31.03. 13:54:03-TECHNICKA POMOC, ODSTRANENI NEBEZPECNYCH STAVU, I.st.-Domazlice, Horejsi Predmesti, 28.rijna, 288, spadly strom na auto, bez zraneni, pred firmou Chara sport-1ks TPO“

SIRÉNOU

Je vyhlašován jednou přerušeným tónem během jedné minuty, a nebo jde-li o elektronickou sirénu, napodobením hlasu trubky troubící tón „HO-ŔÍ“, „HO-ŘÍ“ také po dobu jedné minuty s doprovodným slovním zněním ve tvaru: „Požární poplach, požární poplach, požární poplach, právě byl vyhlášen požární poplach, svolávání všech hasičů, Požární poplach…“

Dále je v každém výjezdovém automobilu umístěn tablet s online připojením a automatickou aktualizací výjezdové aplikace, která zobrazuje aktuální typ události, trasu k místu zásahu a detail místa události zakreslený v mapě.