Dodávky vody

Úspěšná lokalizace a likvidace požáru prováděná hašením nebo ochlazováním je převážně podmíněna nepřerušovanou dodávkou vody v potřeném průtočném množství tak, aby byla zajištěna optimální [...]

Ochrana zdraví

Účinek chladu se může na člověku projevit celkově i místně. Podchlazení nastává, poklesne-li tělesná teplota pod 35°C. Pokud poklesne tělesná teplota pod 26°C, je zotavení málo pravděpodobné. [...]

Průzkum u zásahu

Průzkum je činnost, kterou se zjišťují poznatky o situaci potřebné pro rozhodování o způsobu vedení zásahu. Jde většinou o jednu z nejnebezpečnějších činností a zároveň velice důležitou. Provádí [...]

1 2 3 4
page 1 of 4