Pár slov o JSDHO

 • SDH

 • HASIČI DOMAŽLICE

  MOTTO

  "Hasiči jsou lidé, kteří utíkají od svých rodin a domovů aby pomohli ostatním v nouzi, mnohdy s nasazením zdraví a vlastního života"

 • JSDHO

SDH Domažlice

Je pobočným spolkem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska jehož cílem je:

 • poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek.
 • vytvářet podmínky pro činnost s dětmi a mládeží,  vést mladé členy k odpovědnosti za rozvoj své osobnosti, úctě k vlasti, přírodě a celému lidskému společenství jako i k dodržování preventivně výchovných zásad v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a dalších mimořádných událostí
 • podporovat všeobecnou sportovní činnost svých členů
 • organizovat a podporovat výkon dobrovolnictví

 

Tyto hasiče můžete spatřit např. při konání různých kulturních akcí v našem městě. Také na akcích jako jsou Chodské slavnosti, Maturitní plesy a koncerty v MKS Domažlice atd., kde tito hasiči vykonávají tzv. „požární asistenci“.

JSDHO Domažlice

Obec zřizuje podle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v samostatné působnosti jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, dle velikosti města (počtu obyvatel, podniků s nebezpečnými technologiemi, atd.) je naše JSDHO zařazena do kategorie JPO III/1.

Členové jednotky působí v jednotce dobrovolně, při svém dalším „civilním“ zaměstnání a v případě vyhlášení poplachu (v našem městě sirénou PO, sirénami CO, AMDS voláním a SMS zprávou na mobilní telefon každého člena) se členové jednotky musí neprodleně dostavit do hasičské zbrojnice. Jednotka musí vyjet k události do 10 minut od vyhlášení poplachu.

V jednotce působí 19 členů, kteří jsou zpravidla i členy SDH , ale nemusí tomu tak být ve všech případech. Jednotka je především předurčena pro město Domažlice a okolní obce viz. „Hasební obvod“.

Výjezdovou jednotku ze zákona zřizuje a provoz financuje Město Domažlice s podporou Plzeňského kraje.