VÝSTUP NA VĚŽ 2024

SH ČMS- Sbor dobrovolných hasičů pořádá v sobotu 6.4.2024 od 9:00 legendární soutěž Výstup na věž 2024. 

Letos oslavíme jubileum 20let od založení této extrémní soutěže.

Prezence účastníků bude probíhat od 9.00 do 9.30 hod. před „Domažlickou věží“ na Náměstí Míru v Domažlicích.

První závodník startuje v 10:00 hod. ihned po slavnostním nástupu, kdy proběhne rozlosování startovních čísel.

Soutěže se mohou zúčastnit pouze registrovaní členové SDH (platný členský průkaz s sebou).

Soutěž je rozdělena do dvou věkových kategorií:
– do    30 let
– nad  30 let

Z důvodů velké fyzické námahy není zařazena kategorie žen!

UPOZORNĚNÍ: Není přípustné před startem požívat jakékoliv alkoholické či povzbuzující nápoje a nedoporučuje se tyto užívat ani den předem.

Vlastní výstroj soutěžících:
– PS II
– holeňová obuv pracovní s pevnou podrážkou (použití odlehčené obuvy je zakázáno)
– pracovní rukavice
– ochranná přilba (použití odlehčené soutěžní přilby je povoleno)

Výstroj dodaná pořadatelem:
– dýchací přístroj Saturn S7
– hadice „C“ v kotouči

Popis disciplíny:
– start na povel startéra před vchodem do věže v předepsané ústroji a s předepsanou výzbrojí
– dýchací přístroj na zádech a v ruce 1ks hadice „C“
– v co nejkratší době dosáhnout vrcholu věže
– platný pokus je ukončen stisknutím STOP tlačítka na ochozu věže

Po odstartování závodníka nebude po dobu minimálně 20 vteřin umožněn vstup do věže jiné osobě (mimo pořadatelů).

První tři soutěžící v každé kategorii obdrží věcné ceny.

V případě dvou či více shodných časů, rozhoduje věk soutěžícího tzn. nejstarší vyhrává.

Přihlášky zasílejte POUZE ONLINE na adrese   https://forms.gle/6vf4bBfSTyL964d87

od 1. do 20. března 2024

Do soutěže bude přihlášeno max. 100 soutěžících, z jednoho sboru mohou být přihlášeni max. 4 závodníci! (tímto dáváme prostor většímu počtu sborů) Při dosažení maximální kapacity (100) závodníků, bude přihlašování ukončeno

Startovné vč. pojistného pro jednotlivce činí 250,-Kč (platba na místě při prezenci účastníků).

Daňový doklad za zaplacené startovné bude vydán po skončení závodu společně pro všechny závodníky, kteří soutěží za jeden sbor.

Pro více informací kontaktujte:
– Luboš Mleziva „president“ (+420) 728 872 493 l.mleziva@seznam.cz