slider257_5744

16. ročník extrémního závodu

100 závodníků rozdělených do 2 kategorií

sliserIMG_9641

Extrémně náročný závod

Každý závodník jede minimálně na 120%

sliderIMG_9721

Cílový servis

Každý závodník je v cíli pod lékařským dohledem

Výstup na věž 2019

16. ročník extrémního závodu se koná 6. dubna 2019 od 10:00 na domažlickém náměstí

p ř i h l á š e n í   d o   s o u t ě ž e   b y l o   z a h á j e n o

16. ročník se blíží

Opět se můžete těšit na zajímavou podívanou, kdy si závodníci obou věkových kategorií sáhnou až na samé dno svých vlastních sil.

194 dřevěných schodů

Zdolat téměř 200 schodů a ještě k tomu nepravidelných na jeden zápřach s plnou výbavou je téměř nadlidský úkol, který dá zabrat i opravdu trénovaným závodníkům.

Rekord 69 vteřin

Absolutní rekord 69,972 vteřin k dosažení vrcholu věže z roku 2017 drží Jiří Hnyk ze Sboru dobrovolných hasičů Klenčí pod Čerchovem.

Mezinárodní účast

Každoročně se tohoto extrémního závodu zúčastňují nejen závodníci z Čech, ale i z Německa či ze Slovenska.

Žádný doping

Pořadatelé důrazně doporučují aby závodníci neužívali enegetické nápoje a alkohol před a během závodu, a to ani den před závodem!

Cíl na ochozu věže

Po zdolání 194 dřevěných nepravidelných schodů se závodníkům naskytne neuvěřitelně krásný výhled na město Domažlice a jeho vzdálené okolí.

Propozice k závodu

poslední aktualizace 03/2019

S outěže se mohou zúčastnit pouze registrovaní členové SDH (platný členský průkaz s sebou).

Soutěž je rozdělena do dvou věkových kategorií:
– do 30 let
– nad 30 let

Z důvodů velké fyzické námahy není zařazena kategorie žen!

UPOZORNĚNÍ: Není přípustné před startem požívat jakékoliv alkoholické či povzbuzující nápoje a nedoporučuje se tyto užívat ani den předem.

Prezence účastníků bude probíhat od 9.00 do 9.30 hod. před „Domažlickou věží“ na Náměstí Míru v Domažlicích.

První závodník startuje v 10:00 hod. ihned po slavnostním nástupu, kdy proběhne rozlosování startovních čísel.

Vlastní výstroj soutěžících:
– PS II
– holeňová obuv pracovní s pevnou podrážkou (použití odlehčené obuvy je zakázáno)
– pracovní rukavice
– ochranná přilba  (použití odlehčené soutěžní přilby je povoleno)

Výstroj dodaná pořadatelem:
– dýchací přístroj Saturn S7
– hadice „C“ v kotouči

Popis disciplíny:
– start na povel startéra před vchodem do věže v předepsané ústroji a s předepsanou výzbrojí
– dýchací přístroj na zádech a v ruce 1ks hadice „C“
– v co nejkratší době dosáhnout vrcholu věže
– platný pokus je ukončen stisknutím STOP tlačítka na ochozu věže

Po odstartování závodníka nebude po dobu minimálně 20 vteřin umožněn vstup do věže jiné osobě (mimo pořadatelů).

První tři soutěžící v každé kategorii obdrží věcné ceny.

V případě dvou či více shodných časů, rozhoduje věk soutěžícího tzn. nejstarší vyhrává.

Přihlášky zasílejte POUZE poštou, nejpozději do 28. března 2019 na adresu: SHČMS – OSH Domažlice, Břetislavova 243, 344 01 Domažlice. Na obálku uveďte heslo „VĚŽ 2019“.

Přihlášky, které nebudou zaslány poštou jsou neplatné a budou vyřazeny! Pro pořadí došlých přihlášek je rozhodující otisk (datum) na poštovním razítku. Přihlášky, které budou odeslány po 28. březnu 2019 budou taktéž vyřazeny!

Do soutěže bude přihlášeno max. 100 soutěžících, z jednoho sboru mohou být přihlášeni max. 4 závodníci! (tímto dáváme prostor většímu počtu sborů) Při dosažení maximální kapacity (100) závodníků, bude přihlašování ukončeno a tato informace bude zveřejněna zde na webových stránkách.

Pořadí se určuje dle došlých přihlášek.

Startovné vč. pojistného pro jednotlivce činí 150,-Kč (platba na místě při prezenci účastníků).

Daňový doklad za zaplacené startovné bude vydán po skončení závodu společně pro všechny závodníky, kteří soutěží za jeden sbor.

Pro více informací kontaktujte:
– Luboš Mleziva „president“ (+420) 728 872 493 MlezivaL@hasicido.cz
– Petr Ouřada „consultant“ (+420) 724 220 573 Ourada@hasicido.cz

Vlastní výbava soutěžících
  • pracovní stejnokroj PS II
  • pracovní holeňová obuv s pevnou podrážkou (použití odlehčené obuvi je zakázáno)
  • pracovní rukavice
  • ochranná přilba (použití odlehčené soutěžní přilby je povoleno)
Výstroj dodaná pořadatelem
  • dýchací přístroj Saturn S7
  • hadice „C“ v kotouči
Lékařský dohled

Závodníci mají před závodem možnost si nechat změřit tlak a saturaci kyslíku. Totéž se měří závodníkům v cíli na ochozu věže, kde je přítomen lékař a záchranář.

Souhlas s rizikem

Každý závodník předem prohlašuje, že tento závod podstupuje na vlastní riziko, což stvrzuje svým podpisem na písemné přihlášce pro registraci závodníka do soutěže.

Pojištění

Každý účastník závodu je pořadatelem přihlášen k pojištění u Hasičské vzájemné pojišťovny na úraz, který by mohl při závodu utrpět.

Start a cíl

Startuje se u vchodu do věže, cíl je na ochozu 56 m vysoké věže. Závod je měřen elektronickou časomírou, měřený čas se zastavuje „STOP“ tlačítkem, umístěným na okně ochozu věže, přímo proti schodišti.

Záloha časomíry je prováděna nezávislým měřením.

Uzávěrka přihlášek

Uzávěrka došlých přihlášek je ve čtvrtek 28. března 2019. Při naplnění maximální kapacity závodníku pro závod, bude přihlašování ukončeno již před datem uzávěrky na což si pořadatel vyhrazuje právo.

p ř i h l á š e n í   d o   s o u t ě ž e   b y l o   z a h á j e n o

POŽÁRY.cz: Výstup na věž Domažlice 2012

reportáž z 9. ročníku ve výstupu na domažlickou věž

Horká linka. Jsme tu pro Vás 24 hodin denně.

Připravujeme…

Video přenos z ochozu věže

MEDIÁLNÍ SPONZOR

Domažlický deník & Požáry.CZ