Výjezdy JSDHO v roce 2005

Přehled událostí za rok 2005

Pořadí Datum Typ události Místo
1 06.01.2005 Planý poplach Horní Baldov
2 09.01.2005 Požár Domažlice
3 28.01.2005 Požár Díly
4 11.03.2005 Požár Domažlice, ul. Petrovická
5 15.03.2005 Požár Trhanov
6 17.03.2005 Technická pomoc Domažlice
7 22.03.2005 Požár Domažlice , ul. Jiráskova
8 07.04.2005 Technická pomoc Domažlice , ul. Jiráskova
9 26.04.2005 Požár Nový Spálenec
10 06.06.2005 Požár Domažlice , ul. Havlíčkova
11 12.06.2005 Požár Domažlice , ul. Dukelská
12 18.07.2005 Požár Chodov
13 06.08.2005 Požár Mrákov – Starý Klíčov
14 23.10.2005 Požár Stráž
15 02.11.2005 Planý poplach Kout na Šumavě