Ochrana zdraví

Účinek chladu se může na člověku projevit celkově i místně. Podchlazení nastává, poklesne-li tělesná teplota pod 35°C. Pokud poklesne tělesná teplota pod 26°C, je zotavení málo pravděpodobné.

Omrznutí může vzniknout povětrnostními vlivy nebo kontaktem s chladnými předměty a je lokální na určité části těla.

Na rozsah poškození organismu má vliv vnější teplota, doba působení chladu, únava, hlad nebo ztráta tělesných tekutin. Suchá zima vede ke ztrátě tepla z těla převážně sáláním, ve vlhkém prostředí dochází k přenosu tepla hlavně vedením. Průvan a vítr zvyšují vypařování tekutin, a tak stupňují ztráty tepla těla ve vlhkém prostředí. Může se stát, že již při vnější teplotě kolem 5°C může vzniknout poškození z chladu, jestliže účinek chladu zvyšuje vliv větru a vlhka.

Příznaky podchlazení:

 • třesavka
 • studená a bledá kůže
 • tělesná teplota pod normálem
 • ztráta pozornosti, nepřiměřené chování
 • postupné bezvědomí
 • vyčerpání, dýchání a srdeční činnost se zpomalují, ztrácí se vědomí a po přechodném období zdánlivé smrti nastává smrt zástavou srdeční činnosti

  Příznaky omrznutí:

 • postižené části těla (špička nosu, uší, prstů na rukou a nohou) nejprve zblednou, potom se stávají voskově bílými, později se objevují modré skvrny a v konečné fázi zčernají
 • ztvrdlá a ztuhlá kůže, puchýře
 • bodavá a silná bolest; později poraněná část těla ztrácí citlivost a jakmile zmrazení pronikne hlouběji, bolest zmizí

  Předpokládaný výskyt

  Nebezpečí podchlazení a omrznutí hrozí při zásazích:

 • v přírodním prostředí v zimě, při teplotách kolem 0°C, za mrazu a silného větru
 • za velké vzdušné vlhkosti a nižších teplot (mrholení, déšť)
 • při povodních a pracích na vodě, zejména při dlouhém nasazení a nižších venkovních teplotách
 • v objektech mrazíren
 • na zařízení se zkapalněnými plyny
 • při používání oxidu uhličitého k hašení z tlakových lahví

  Ochrana


  Z hlediska taktiky jednotek při zásahu spočívá ochrana životů a zdraví hasičů před nebezpečím podchlazení a omrznutí v následujících zásadách:

 • pravidelné střídání nasazených hasičů
 • trvalé sledování délky nasazení zasahujících hasičů v nepříznivých meteorologických podmínkách a charakteru jejich práce, sledovat změny během zásahu
 • zabezpečení teplých místností pro vystřídané hasiče a poskytnutí dostatečné doby na regeneraci sil
 • podávání teplých nápojů (po 2 hodinách od zahájení zásahu) a stravy (po 4,5 hodinách od zahájení zásahu)
 • umožnit výměnu mokrých oděvů, rukavic a bot
 • jednotky pokud možno nasadit tak, aby hasební voda nadměrně nesmáčela nasazené hasiče (např. za silného větru a mrazu)
 • vyvarovat se dlouhému osobnímu kontaktu s podchlazenými zařízeními, zejména s těmi, ve kterých je zkapalněný plyn, chladící média apod.
 • nasadit jen nezbytně nutný počet hasičů

  Ochranné prostředky a další zařízení:

 • ochranné prostředky hasiče, náhradní oděv, rukavice, obuv
 • nádoby udržující teplotu při rozvozu teplé stravy a nápojů
 • speciální oděvy pro práci na vodě a za chladu

 

 • zařízení pro odpočinek (např. týlový kontejner)