Hašení požárů za silného mrazu

Činnost hasičů ohrožuje mnoho faktorů. Jedním z nich, se kterým se setkáváme v zimě je hašení požárů za silného mrazu.

Hrozí mnoho rizik. Dochází k zamrzání čerpadel, hadicových vedení a armatur, voda použitá na hašení neodtéká, ale vytváří na konstrukcích, přístupových cestách a požární technice silné vrstvy ledu a tím dochází k omezení pohybu hasičů.

Může například dojít k vážnému úrazu vinou namrzlých automobilových žebříků a další techniky. Jsou velmi omezené možnosti použití vodních zdrojů, protože bývají zamrzlé (hydranty, volné vodní plochy).

Tyto zásahy, zvláště je–li dlouhotrvající, jsou náročné na týlové zajištění. Musí být zabezpečena možnost ohřátí a převlečení mokrých hasičů aby nedošlo k vážným úrazům či onemocněním. Je potřebné zajistit teplé nápoje a suché oblečení. Při mrazu také dochází k podstatně intenzivnějšímu hoření, způsobenému teplotním rozdílem hoření a okolí.

Je třeba neuzavírat proudnice a udržovat stálý průtok vody v hadicovém vedení aby nedošlo k jejich zamrznutí, zasypávat hadicové spojky a rozdělovače (pokud nelze umístit uvnitř budovy) sněhem či jinak tepelně chránit. Pokud možno se vyvarovat polévání žebříků, a zásahových a nástupních cest vodou, nevypínat motory vozidel ani čerpadla.

Je také třeba zajistit dostatečnou zálohu sil a prostředků.

Velitel zásahu ve spolupráci s operačním střediskem zajišťuje posyp komunikací a dalších ploch aby ani po ukončení zásahu nemohlo na místě dojít k nehodám či zranění.

Hašení za silného mrazu patří k jedné z nejobtížnějších činností hasičů.