Baldov 2016 – přihláška

Tak jako každoročně pořádá náš sbor i v letošním roce čtyřdenní cvičení jednotek požární ochrany okresu Domažlice na vrchu Baldov u Domažlic. Letošní cvičení se uskuteční opět poslední víkend v červnu, a to v období od čtvrtka 23.6. do neděle 26.6.2016.

Pokud má vaše jednotka zájem zúčastnit se tohoto výcviku, žádáme vás o vyplnění přihlášky a její odeslání do 19.6.2016 20:00 hod.

Přihlášku můžete odeslat buď poštou na naši adresu „Břetislavova 243, 344 01 Domažlice“ nebo naskenovanou e-mailem na adresu velitele sboru: Jurco@hasicido.cz