Domažličtí hasiči mají po třinácti letech nového starostu​​​

Domažličtí dobrovolní hasiči mají od soboty nového starostu sboru. Stal se jím při výroční valné hromadě (VVH) ten, kdo v tajných volbách získal největší přízeň členů sboru, a to 26letý Luboš Mleziva.

Ještě předtím, než k volbám nového vedení došlo, hodnotili hasiči uplynulý rok. Ten byl v případě domažlického dobrovolného sboru vyplněn spoustou akcí,  a to nejen těch týkajících se ´hasičiny´, ale i dalších včetně kulturních.

Domažličtí hasiči si na VVH připravili obsáhlou zprávu o činnosti. Byla poutavá i tím, že lidé v malém sále MKS Domažlice nemuseli poslouchat  monotónní přednes událostí v podání jediného řečníka, nýbrž se o prezentování události roku 2014 s pravidel­ností dělili členové výboru SDH.

Na VVH přivítali hasiči i vzácné hosty, jimiž byli krajský starosta hasičů  František Hanus a Jan Kumpán, chybět nemohli chybět zástupci Města  Domažlice – starosta Miroslav Mach a Dagmar Murinová. Přítomen byl i ředitel HZS Domažlice Václav Petržík a za KČT Domažlice Petr Matějka. Přijeli i přátelé  hasiči z Bavorska. Takzvaně na dvou židlích při VVH seděl senátor Jan Látka,  jenž je současně členem sboru i soutěžního družstva veteránů.

V úvodu valné hromady uctili domažličtí hasiči památku počátkem července  zesnulého dlouholetého člena sboru Zdeňka Jindřicha. Pak se již hovořilo o činnosti sboru, který má 103 členy. Z ní je třeba vyzvednout brigádnickou činnost. „Členové na nejrůznějších akcích odpracovali celkem 6197 hodin. Z toho 1808 hodin strávili na školeních a výcviku, na brigádách, při úklidu a údržbě techniky pak 1169 hodin,“ zaznělo na VVH s tím, že za vedení  statistiky děkují Petru Ouřadovi.

Jednotka v loni zasahovala u sedmi požárů a dvakrát zajišťovala technickou pomoc.

Na bohatý výčet zpráv o činnosti reagoval a práci domažlického sboru ocenil krajský starosta hasičů František Hanus.

„Hasičky, hasiči, jsem na vás hrdý! Na sbor v Domažlicích by byl hrdý každý starosta, který by měl čest chodit na vaše schůze a je tím, kdo má na starosti výjezdovou jednotku. Vaše činnost je opravdu bohatá a je vidět, že jste na svém místě,“ uvedl mimo jiné starosta Domažlic Mach.

„Děkuji Václavu Konopíkovi za jeho činnost, jelikož jako starosta našeho sboru působil od roku 2002. Byl to člověk na svém místě, s přirozenou autoritou a lidským přístupem ke všem,“ uvedl Deníku na adresu svého předchůdce starosta SDH Domažlice Luboš Mleziva.

Ocenění hasiči z SDH Domažlice

Čestné uznání sboru:
Lukáš Forst, Zdeněk Kopecký, Michal Botlo, Alena Jurčová.

Čestné uznání okresního sdružení hasičů:
Luděk Mleziva

Medaile za příkladnou práci:
Luboš Mleziva

Medaile za zásluhy:
Martin Jurčo, Zdeněk Mleziva

Čestné uznání krajského sdružení hasičů:
Jankovec Jan

Pamětní medaile ke 150 letům hasičů v Čechách:
Josef Jírovec

Zvolené vedení SDH Domažlice:

Starosta:
Luboš Mleziva

Členové výboru:
Václav Konopík, Josef Jírovec, Petr Ouřada, Martin Jurčo, Jiří Němec, Tomáš Böhm, Zdeněk Mleziva, Miloslav Mathauser

Kontrolní a revizní rada:
Tomáš Kohel, Martin Böhm, Michal Strejc

Při výroční valné hromadě nechyběli zdravice dalších dobrovolných sborů z regionu. Tou nejkurióznější byl příspěvek spojený s darem přátel z SDH Folmava.
Zdroj: Domažlický deník