Kdy mám volat hasiče?

Kdykoliv potřebuji já či mé okolí okamžitě pomoci, je to nevyhnutelné, hrozí zprodlení, poškození zdraví, smrt, katastrofa apod.

ALE POZOR na jejich ZNEUŽITÍ !!!

Velmi zajímavá, ale důležitá otázka. Zkusme si na ni odpovědět oklikou. Co vlastně hasiči dělají, čím se zabývají a jaká je jejich činnost a tím si pak odpovíme na výše položenou otázku.
Hasiči jsou úplně stejní lidé jako kdokoliv jiný, jako dělníci, řemeslníci, učitelé apod., chodí do zaměstnání jako ostatní. Jen jsou tam vždy nějaké malé odlišnosti. Tak třeba jejich pracovní doba. Trvá v podstatě 24 hodin. Protože pokud by sloužili jen běžnou pracovní dobu, tedy 8,5 hodiny a pak odešli domů, jak by to asi vypadalo, kdyby na požární stanici nikdo nebyl.

Běžně je známo, že hasiči vyjíždějí po ohlášení události do dvou minut bez ohledu na denní dobu a bez ohledu na roční období. Jejich služba musí být nepřetržitá a proto jsou ustaveny celorepublikově tři kolektivy (směna A, směna B a směna C), které se pravidelně střídají po 24 hodinách. Z toho zároveň vyplývá, že hasiči musí zůstávat v práci i přes noc, protože i přes noc se stávají události.

A jak jste si právě mohli všimnout, nikde jsem nepsal, že hasiči jezdí hasit požáry /ohně/, ale že jezdí řešit události. A teď už si tedy můžeme odpovědět na to, co všechno hasiči dělají.

Samozřejmě, že prvořadým úkolem je řešit požáry, hasit je, od toho jejich název hasiči. Na druhém místě, alespoň co se tak nějak počtem výjezdů řadí, je likvidace dopravních nehod a s nimi v související vyprošťování osob z havarovaných dopravních prostředků, podávání předlékařské pomoci, spolupráce se zdravotní záchrannou službou a v neposlední řadě i spolupráce s policií. Teď jsem vyjmenoval tři takové základní složky, které se setkávají u různých událostí a tomu se všeobecně říká zásah IZS, čili zásah Integrovaného záchranného systému. Ale o tom zase v jiné otázce.

Nyní se vrátíme zpět k činnosti hasičů. V dnešní době se vlastně už převážně hovoří o hasiči záchranáři, čili o hasiči, který je schopen vlézt do hloubky, do výšky, do vysokých teplot, do zvláštního chemického prostředí apod. a tedy i odtud cokoliv vytáhnout a tedy i zachránit. Zasahují při zátopách a naopak v zimě při proboření ledu.
Čili jak je psáno na začátku: Kdykoliv potřebuji já či mé okolí okamžitě pomoci, je to nevyhnutelné, hrozí zprodlení, poškození zdraví, smrt, katastrofa apod.