Staň se dárcem kostní dřeně

Zájemci mohou 6. dubna hromadně vstoupit do registru dárců kostní dřeně a to registrací přímo ve vestibulu domažlické nemocnice.

Domažlická nemocnice pomůže opět rozšířit Český národní registr dárců dřeně. Společně s koordinátory centra uspořádá 6. dubna ve svých prostorách dobrovolnou registraci. Zájemci o vstup do registru dárců kostní dřeně mohou přijít do vestibulu nemocnice od 10 do zhruba 14 hodin (časový posun při domluvě se zájemci možný). Účast už přislíbili někteří studenti domažlických středních škol i několik zaměstnanců nemocnice. Zvána je ale hlavně široká veřejnost. Zápis do registru mimo náběrová centra je výjimečná.

kostni-dren_domazlice2016

Hromadný zápis do registru dárců se v Domažlické nemocnici konal poprvé v prosinci 2013. Tehdy se během čtyř hodin zaregistrovalo 40 zájemců. „Věřím, že letos se registr rozroste ještě o něco více. Oslovili jsme více subjektů (policii ČR, hasičský záchranný sbor)a doufám, že přijdou i obyvatelé města, kteří mají chuť pomoci lidem s onkologickým onemocněním a o akci se dozví třeba z médií nebo plakátů,“ říká manažerka Domažlické nemocnice pro nelékařské profese Jana Barbora Boučková.

Upozorňuje ale, že pro vstup do registru existují striktní podmínky. Uchazeč o dárcovství musí splňovat dobrý zdravotní stav, být ve věku od 18 do 35 let a jeho hmotnost musí být vyšší než 50 kilogramů. Samotný zápis trvá pár minut. „S pracovnicemi registru dárců se vyplní krátký dotazník a ty odeberou zájemci vzorek krve. To je vše,“ doplňuje Jana Barbora Boučková.

Uchazeč se tím nestane automaticky dárcem, avšak zařadí se ke zhruba 63 tisícům registrovaných potenciálních dárců krvetvorných buněk a může být v budoucnu požádán o jejich poskytnutí pro transplantaci a možnou záchranu života. Registrovaný zájemce může být kvůli transplantaci osloven i v pozdějším věku, než je hranice vstupu do registru. Se zápisem do registru ani samotným dárcovstvím (poskytnutím nepatrného množství krvetvorných buněk) nejsou spojena žádná zvýšená zdravotní rizika. Krvetvorné buňky mohou být nadějí na uzdravení a návrat do plnohodnotného života pro lidi s leukémií, těžkými krvetvornými útlumy, zhoubnými nádory nebo jinými vážnými nemocemi krve.

Těmito život ohrožujícími chorobami onemocní jen v ČR každý rok stovky lidí včetně dětí. Existují moderní léčebné postupy jako chemoterapie, imunoterapie, biologická léčba a jiné, které nabízejí zlepšení stavu, ale ne vždy trvalé vyléčení. „Transplantace krvetvorných buněk od zdravého dárce je pak největší nadějí na vyléčení. Vhodný dárce je ale jedinečná osoba, která se s nemocným shoduje v mimořádně složitém systému transplantačních znaků. Proto je třeba mít registr co nejširší, i když většina zapsaných lidí nakonec kvůli samotnému dárcovství oslovena není,“ říká Jana Navrátilová z Českého národního registru dárců dřeně.

Proč vstoupit 6. dubna do Českého národního registru dárců dřeně?

  • Transplantace kostní dřeně je pro nemocné s poruchami krve zpravidla poslední nadějí na záchranu lidského života, někdy i dětského.
  • Onemocnění krve může potkat i člověka z nejbližšího okolí. Ve více než pětině případů může být vhodným dárcem někdo z příbuzných.
  • Pro každého čtvrtého pacienta, který potřebuje transplantaci krvetvorných buněk, se vhodný dárce nenajde. Každá osoba v registru ale pravděpodobnost nalezení vhodného dárce zvyšuje, byť zdaleka ne každý se dárcem skutečně stane.
  • V celosvětových registrech dárců je sice až 28 milionů osob, ale vzhledem k zákonitostem genetiky je nejpravděpodobnější nalezení vhodného dárce mezi registrovanými stejné národnosti.
  • Se zápisem do registru a s případným dárcovstvím nejsou spojena žádná zvýšená zdravotní rizika.
  • Zapsat se do registru lze jen do 35 let věku. Pak to již není možné. V registru ale zájemce zůstává do 60 let věku (je-li zdravý).
  • Registrace zájemců přímo na Domažlicku je ojedinělá. Zpravidla se dělá jen v dárcovských a náběrových centrech, která jsou nejblíže v Plzni a Klatovech.
  • Dobří lidé dělají dobré skutky.

Více info na www.donem.cz/kostnidren