Martin JurčoVelitel JSDHO

O mě

Ke sboru dobrovolných hasičů jsem nastoupil v roce 1999, kdy jsem se stal členem družstva mladých hasičů Domažlice. Do kroužku mladých hasičů jsem se přihlásil, protože se mi práci hasičů líbila a chtěl jsem pokračovat ve po stopách svého dědi.

V kroužku mladých hasičů jsem působil do roku 2004, kdy jsem se stal po složení testů instruktorem MH. S mládeží pracuji až do současnosti jako vedoucí. Od roku 2009 jsem zároveň rozhodčím pro soutěže Mladých hasičů. V roce 2010 jsem se stal vedoucím mládeže okrsku č. 2 a zároveň členem odborné rady mládeže okresu Domažlice. Tuto funkci vykonávám dodnes.

V roce 2010 jsem se stal členem výboru SDH Domažlice, kde setrvávám již druhé volební období. V současné době ve funkci velitele SDH Domažlice.

Členem výjezdové jednotky jsem od roku 2004. V roce 2009 jsem se stal po absolvování kurzu V-40 ve školicím středisku HZS Třemošná velitelem družstva. Od roku 2010 jsem vykonával v jednotce funkci zástupce velitele a v roce 2015 jsem se stal po jmenování starostou města velitelem naší jednotky a zároveň také členem bezpečnostní rady města Domažlice.

2006 – Vedoucí MH II. stupně
2008 – Čestné uznání OSH
2009 – Za příkladnou práci
2012 – Stužka 10 let
2014 – Za zásluhy

Kontakt

Mobil (+420) 728 145 193
Email Jurco@hasicido.cz