Petr OuřadaČlen výboru

O mě

K hasičům jsem se přihlásil v 18 letech v roce 1971. Po vojně mě učarovala práce s mládeží. Od roku 1991 jsem pracoval s dětmi předškolního věku a v roce 1995 jsem při MŠ Domažlice založil první přípravku Soptíků v ČR.

V letech 2002-2010 jsem vedl Odbornou radu mládeže okresu Domažlice. Nyní ve sboru zastávám funkci kronikáře.

Stříbrnou pamětní medaili Města Domažlice jsem získal v roce 2015 za celoživotní práci s hasičskou mládeží.

V roce 1986 po ustanovení VPÚ (dnešní HZS) jsem nastoupil k profesionálním hasičům, kde jsem setrval celých 26 let, než jsem v roce 2012 ukončil služební poměr a odešel do civilu.

1975 – Čestné uznání SDH
1975 – Vzorný požárník III.
1979 – Čestné uznání OSH
1980 – Vzorný požárník II.
1982 – Čestné uznání krajského sdružení
1983 – Za příkladnou práci
1983 – Čestné uznání ústředního výboru
1987 – stužka 10 let
1991 – stužka 20 let
1995 – Za zásluhy
2000 – Odznak Svatého Floriána
2001 – stužka 30 let
2005 – Vzorný hasič I
2006 – Za mimořádné zásluhy
2012 – stužka 40 let
2012 – Řád Svatého Floriána

Kontakt

Mobil: (+420) 724 220 573
Email: Ourada@hasicido.cz