Václav KonopíkMístostarosta SDH

O mě

V květnu roku 1975 jsem nastoupil ke Sboru dobrovolných hasičů v Domažlicích, tehdy jako člen výjezdové jednotky v zácviku. V roce 2001 jsem se stal starostou SDH Domažlice a v této funkci jsem setrval až do roku 2015. Po té jsem se stal Čestným starostou SDH Domažlice.

Od roku 1978 jsem hasičinu pojal za své zaměstnání a v roce 1981 jsem se stal VD na VPÚ Plzeň. V roce 1983 jsem dokončil studium na střední škole PO Frýdek-Místek a maturitu jsem skládal v roce 1983 už jako příslušník VPÚ Klatovy. V roce 1986 byly ustaveny poslední VPÚ v Západočeském kraji, a já jsem od 1. února 1986 nastoupil jako VD na VPÚ Domažlice. Z důvodů lepši operativnosti jednotek byli v roce 1996 vytvořena operační střediska, tzv. OPIS kam jsem přestoupil ze směny a od té doby jsem vykonával funkci operačního důstojníka na útvaru v Domažlicích. Po další reorganizaci na přelomu let 2006/2007, kdy byli OPISy zrušeny, jsem nastoupil na Krajské operační a informační středisko (tzv. linka 112) do Plzně, kde jsem vykonával funkci technika spojové služby až do roku 2009, kdy jsem po dosažení 30 let odpracovaných u profesionálních hasičů odešel do civilu.

1981 – Čestné uznání SDH
1983 – Čestné uznání OSH
1986 – Stužka 10 let
1989 – Za příkladnou práci
1996 – Stužka 20 let
2000 – Za zásluhy
2006 – Stužka 30 let
2006 – Odznak Svatého Floriána
2011 – Čestné uznání Ústředního výboru
2012 – Za mimořádné zásluhy
2016 – Řád Svatého Floriána

Kontakt

Mobil: (+420) 733 326 700
Email: Konopik@hasicido.cz