Výjezd – požár porostu na drážním tělese

05.05.2016 19:05:50-POŽÁR, LESNÍ POLNÍ POROST, TRÁVA – Domažlice, Bezděkovské Předměstí

Na žádost KOPIS vyjela naše jednotka k ohlášenému požáru lesního porostu a hrabanky u obce Havlovice při železniční trati v km 171,950 – 172,850 směr Babylon. Na místě průzkumem zjištěno celkem 6 ohnisek požáru o rozměrech cca 5×5 až 8×15 metrů.