Výjezd – technická pomoc

​19.11. 11:11:32-TECHNICKÁ POMOC, NÁHRADA NEFUNKČNÍHO ZAŘÍZENÍ, I.st.-Babylon

 

Na žádost starosty města vyjela naše jednotka k vyčištění odtoku Černého rybníka v obci Babylon, kde probíhal předvánoční výlov ryb.