Jak manipulovat se zábavnou pyrotechnikou?

Před použitím zábavné pyrotechniky je důležité znát i nebezpečí, kterou skrývá a každý z nás musí zachovávat nezbytnou opatrnost při jejím používání a nehazardovat se zdravím a životem svým a svého okolí.

Na tržištích lze sice takové zboží nakoupit levněji, ale šetrnost v tomto případě není na místě. Ve specializovaném obchodě zaplatíte sice o něco více, ale budete mít záruku kvalitního výrobku.

10 rad jak manipulovat se zábavnou pyrotechnikou

 1. Zábavnou pyrotechniku nakupujte zásadně ve stálých obchodech. V tržnicích často na výrobcích chybí vyznačení certifikace.
 2. Na obalu musejí být tyto údaje: stupeň nebezpečnosti (třída), číslo certifikátu, návod v češtině, datum výroby a spotřeby, údaje o výrobci či dovozci.
 3. Výrobek musí být označen zkušební značkou potvrzující certifikaci pro český trh. Každý tak pozná, zda se jedná o schválený a tedy bezpečný výrobek.
 4. Skladovat a vystavovat výrobky lze jen v původních obalech při teplotách do 40°C.
 5. Nakupující by měl dbát na celistvost obalu, proto nekupujte výrobky s porušeným obalem.
 6. Nikdy neodpalujte zjevně porušenou pyrotechniku. Časované pyrotechnické předměty musejí mít interval zpoždění mezi zážehem a funkcí od 3 do 6 vteřin.
 7. Pokud dojde k selhání pyrotechniky, zlikvidujte ji podle návodu. Není-li na výrobku návod, tak se nejméně 30 minut k výrobku nepřibližujte, poté je na 24 hodin ponořte do nádoby s vodou. Vždy ale s výrobky manipulujte v kožených rukavicích.
 8. Po odstřelu výrobků vždy počkejte a nenaklánějte se nad něj. Může dojít ke zpoždění odstřelu.
 9. Po aktivaci nikdy nedržte pyrotechniku v ruce. Po zapálení dodržujte bezpečný odstup min. 10 metrů.
 10. Nezapomínejte na své čtyřnohé miláčky, hlavně psi a koně. Většina psů se při rámusu bojí a snaží se utéci, mnohdy utíkají až několik kilometrů.

Co jsou pyrotechnické předměty?
Základní členění pyrotechnických předmětů:

 • pro zábavné účely (tzv. zábavní pyrotechnika)
 • pro technické účely

  Vyhláška Českého báňského úřadu (dále jen ČBÚ) dělí zábavnou pyrotechniku do tří tříd dle stupně nebezpečnosti:

 • Třída I. – nesmí obsahovat v jednom kuse více než 3 g všech druhů pyrotechnických složí (prskavky, pistolové kapsle, bouchací kuličky, létající motýli apod.), které je možné prodávat kdekoliv a které mohou nakupovat a obsluhovat i osoby mladší 18 let.
 • Třída II. – nesmí obsahovat v jednom kuse více než 50 g všech druhů pyrotechnických složí (římské svíce, fontány, gejzíry, petardy, světlice, barevné dýmy, bengálské ohně apod.), se kterými mohou manipulovat pouze osoby starší 18 let.
 • Třída III. – nesmí obsahovat v jednom kuse více než 250 g všech druhů pyrotechnických složí a tyto výrobky mohou být prodávány pouze osobám s kvalifikací odpalovače ohňostrojů a prodavač je povinen při prodeji tuto podmínku ověřit. Tuto skupinu tvoří výbušné předměty (létavice, dělové ohňostrojové rány, italské a kulové pumy) na které se vztahují předpisy o výbušninách.

  Pyrotechnické předměty II. a III. třídy se přitom nesmějí používat v uzavřených prostorách a také v blízkosti kostelů, dětských a nemocničních zařízení, domovů důchodců a při sportovních akcích.

  Dodržení maximálního povoleného množství obsahu pyrotechnické slože a označení příslušné třídy je povinností výrobce a musí být uvedeno na obalu. Množství složí má vliv na stanovení maximálního povoleného množství skladovaných pyrotechnických předmětů v příručním skladu nebo vystavených na prodejně.

  Ve stáncích nelze prodávat pyrotechnické předměty II. a III. třídy. Stánkovým prodejem se rozumí prodej – dle vyhlášky ČBÚ „vystavení“ – v prodejních prostorách, pro jejichž zřízení se nevyžaduje stavební povolení dle zákona 50/1976 Sb., stavební řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební řád“) a navazujících prováděcích předpisů.

  Obecné požadavky pro skladování a vystavování:

  Z vyhlášky ČBÚ vyplývá, že skladovat a vystavovat lze pyrotechnické výrobky jen:

 • v původních obalech výrobce; tak, aby jejich teplota nepřesáhla 40°C
 • odděleně od hořlavých a lehce zápalných látek; tak, aby případným výbuchem nebo požárem nebyly ohroženy životy a zdraví osob.

  V prostorách, kde jsou skladovány nebo vystavovány se nesmí kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, prostory musí být vybaveny protipožárními prostředky (tedy vnitřními požárními hydranty a přenosnými hasicími přístroji dle schváleného požárně bezpečnostního řešení stavby nebo dle vyhlášky o požární prevenci), ve skladovacích prostorách nebo v prostorách pro vystavení (prodej) se nesmí provádět jejich zapalování.