Jakým tónem houká siréna?

V souladu se zákonem 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, §7, odst. 2, pís. f) dochází z rozhodnutí ministra vnitra Stanislava Grosse s platností od 1. listopadu 2001 ke zrušení dosavadních varovných signálů Civilní ochrany KATASTROFA, VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA a NEBEZPEČÍ ZÁTOPOVÉ VLNY vyhlašovaných prostřednictvím sirén. V souvislosti s tím se zavádí na území celé České republiky pouze jeden varovný signál pro varování obyvatelstva pro případ hrozby nebo vzniku mimořádné události a tím je:

 

 

Všeobecná výstraha

 

200805071858_vystraha1-320x71Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech. Po jeho zaznění bude vždy následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků (republikové, regionální a místní působnosti). V té bude obyvatelstvo vyrozuměno o jakou hrozící nebo vzniklou mimořádnou událost se jedná. Pokud se nejedná o povodňové ohrožení, pak bychom po zaznění sirény měli okamžitě vyhledat úkryt v nejbližší budově. Děti by neměly opouštět školy, ani rodiče by je neměli narychlo odvádět domů. Učitelé se o ně postarají. V budově, kde se ukryjeme, se snažíme co nejlépe utěsnit okna a dveře, abychom zamezili zamoření prostoru. Toto opatření je důležité například při havárii v chemických provozech, ale i při úniku čpavku ze zařízení zimních stadionů, mlékáren, atd. Dále je třeba vypnout ventilaci a uzavřít přívody plynu.

 

Požární poplach

 

200805071917_pozar2-320x71Je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty, který má tvar 25 vteřin nepřetržitého tónu, poté 10s klesá a opět 25 vteřin nepřetržitého tónu. Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany a není varovným signálem pro obyvatelstvo, ale upozorňuje obyvatelstvo, že pravděpodobně někde něco většího hoří či se někde stala nějaká katastrofa či ohrožení a po komunikacích se budou ve větší míře pohybovat záchranná vozidla hasičů, policie či zdravotníků. U elektronických sirén se poplach vyhlašuje napodobením hlasu trubky troubící tón „HÓ-ŘÍ“, „HÓ-ŘÍ“ také po dobu jedné minuty.

 

Zkouška sirén

 

200805071908_zkouska2-320x71Zkušební nepřerušovaný tón v délce 140s se používá při periodických zkouškách sirén. Požární sirény se zkouší 1x měsíčně a to vždy 1. sobotu v měsíci ve 12:00 a CO sirény (sirény civilní obrany) se testují též 1x měsíčně, a to každou 1. středu v měsíci ve 12:00hod. Jedná-li se o elektronickou sirénu nebo místní rozhlas zapojený do systému varování obyvatelstva bude vysílána verbální informace: „Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén“.