Jak se zachovat při anonymním oznámení o uložení NVS?

Anonymní oznámení o uložení bomby nebo nebezpečné látky je většinou směrováno tam, kde se nachází mnoho lidí, jako jsou letiště, školy, úřady, hypermarkety, soudy, nemocnice, sportovní stadiony, diskotéky, atd.

Je to logické, většina případů takovéhoto počínání je zaměřena na vyvolání strachu. Víme však, že tomu tak vždy nebývá. Je třeba počítat s tím, že anonymní výhružka může být uskutečněna.

Aniž bychom uvažovali o tom, zda jde např. o psychopata či o legraci, musíme takovouto událost brát vážně. V prvé řadě událost okamžitě oznámíme na tísňovou linku 158 (Policie ČR) nebo 150 (Hasičský záchranný sbor ČR), kteří prověří, zda anonymní oznámení je skutečné nebo falešné.

Pokud bylo anonymní oznámení o uložení bomby nebo třaskaviny v budově, ve které se nacházíte, opusťte budovu a následujte ostatní evakuované do předem vyhrazených prostor nebo se vzdalte co nejdále od tohoto místa.

V žádném případě se nezdržujeme v blízkosti možného ohrožení i přesto, že naše zvědavost, co se stane v příštích minutách, nás nutí zůstat v blízkosti tohoto nebezpečného místa. Při odchodu z budovy si s sebou vezměte osobní doklady a dodržujte pokyny bezpečnostních složek.