Co udělat, při obdržení podezřelé poštovní zásilky (dopis, balíček)

  • s podezřelou zásilkou netřepejte ani nevyprazdňujte její obsah
  • uložte obálku nebo balíček do igelitového pytle nebo jiného vhodného kontejneru
  • opusťte místnost, umyjte se vodou a mýdlem
  • událost ohlaste na Hasiče 150 nebo Policii 158 nebo linku tísňového volání 112
  • Hasičský záchranný sbor ČR či Policie ČR od vás zásilku převezme a odveze jí k ověření jejího obsahu do chemické laboratoře

    Než zavoláte na tísňovou linku, seriózně zvažte skutečnosti, které mohou vést k názoru, že se jedná o podezřelou zásilku. Takovými mohou být například neočekávaná zásilka od neznámého odesilatele s podezřelým rukopisem či výhružným textem na zásilce, zapáchající zásilka nebo zásilka, při jejímž otevření zjistíme, že obsahuje prášek nebo jakýkoli jiný podezřelý předmět.