Jak se zachovat při nálezu nebezpečné látky?

Každý z nás se může setkat s obaly s obsahem nebezpečné látky. Co tedy udělat, aby se minimalizovalo či odvrátilo ohrožení svého zdraví i zdraví spoluobčanů?

S čím se můžeme setkat:

Jak se zachovat:

1) nesnažte se obal otevřít či ho poškodit
2) informujte neprodleně Hasiče 150 nebo Policii 158 nebo linku tísňového volání 112
3) do příjezdu odborníků zajistěte, aby se s nálezem nemanipulovalo