Předepsané vybavení JSDHO požární technikou

Pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí existuje předpis (příloha č. 4 Vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.), který stanovuje jejich základní početní stav a minimální vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany.

 

Základní početní stav členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a jejich minimální vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany
Vnitřní organizace jednotky Kategorie jednotky
JPO II/1 JPO II/2 JPO III JPO V/1 JPO V/2
Celkový početní stav členů 12 24 19 9 13
Počet členů v pohotovosti pro výjezd v dané kategorii jednotky 4 8 6 4 6
Funkce:
Velitel 1 1 1 1 1
Velitel družstva 2 5 2 1 1
Strojník 3 6 4 2 4
Hasič 6 12 12 5 7
Požární technika a věcné prostředky požární ochrany 3)
CAS – Cisternová automobilová stříkačka 1 1 1 12)
DA – Dopravní automobil 1 1 1 12) 12)
Automobilový žebřík do 30 m 12) 12) 12)
Automobilová plošina do 30 m 12) 12)
Přetlakový ventilátor či odsavač kouře 11) 11) 11) 11)
Motorová stříkačka 11) 11) 11) 1 1
Dýchací přístroj 4 4+41) 4 41) 41)
Vozidlová radiostanice 2 2 2
Přenosná radiostanice 2 4 2
Mobilní telefon 11) 11) 11) 11)

1) Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je vybavena uvedenou požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany, jen pokud je to odůvodněno dokumentací zdolávání požáru objektů, jejichž ochranu před požáry a mimořádnými událostmi jednotka zabezpečuje.

2) Počet automobilových žebříků se shoduje s počtem automobilových žebříků, kterými je vybavena stanice typu P2 2hasičského záchranného sboru kraje.

3) Kromě minimálního vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany je jednotka sboru dobrovolných hasičů obce vybavována další požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany, okud je předurčena pro systém záchranných prací při dopravních nehodách, při haváriích, při živelných pohromách a ochranu obyvatel. To platí i v případech, kdy je nadstandardní vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany odůvodněno dokumentací zdolávání požáru objektů, jejichž ochranu před požáry a mimořádnými událostmi jednotka zabezpečuje. Vybavení požární technikou a prostředky požární ochrany může být zvýšeno až na jedenapůlnásobek limitů uvedených v tabulce.