Odvolání období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs odvolává období nepříznivých klimatických podmínek vyhlášené pro účely vymezení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
Období zvýšeného nebezpečí vzniků požáru na území Plzeňského kraje bylo vyhlášeno dne 6. 8. 2015. Na základě odvolání končí dnem 17. 8. 2015. Odvolávají se tímto veškerá stanovená preventivní opatření.
Obdobím nepříznivých klimatických podmínek se rozumí déletrvající období mimořádného sucha, ve kterém vzniká zvýšené nebezpečí vzniku požáru v přírodním prostředí. Období déletrvajícího sucha je stanoveno na základě pozorování Českého hydrometeorologického ústavu, podle kterého množství srážek kleslo pod 25 % dlouhodobého normálu, a zároveň jsou vysoké denní teploty a od posledních vydatných srážek uplynulo více než 20 dnů. Období nepříznivých klimatických podmínek pro účely vymezení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru bylo vyhlášeno a je odvoláváno na základě žádosti Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, podle jehož vyhodnocení došlo na základě zlepšených klimatických podmínek v Plzeňském kraji ke snížení počtu požárů lesních, polních a travních porostů. Vzhledem k tomu pominuly důvody zvýšeného nebezpečí požárů.