Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Na základě žádosti HZS Plzeňského kraje hejtman vyhlásil období nepříznivých klimatických podmínek pro účely vymezení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Jakékoliv používání otevřeného ohně v přírodě včetně pyrotechniky je ZAKÁZÁNO
V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení Plzeňského kraje č. 4/2011 ze dne 11. 5. 2011, které bylo uveřejněno v částce č. 5/2011 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje a kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen nařízení),
vyhlašuji
období nepříznivých klimatických podmínek
pro účely vymezení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Čl. 1  Doba trvání
Období nepříznivých klimatických podmínek, které je ve smyslu ust. § 3 písm. d) nařízení dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, vyhlašuji na dobu od 6. srpna 2015 do odvolání.
Čl. 2 Vymezení území
Období nepříznivých klimatických podmínek pro účely vymezení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru vyhlašuji pro celé území Plzeňského kraje.
Čl. 3 Preventivní opatření
Pro období nepříznivých klimatických podmínek jsou nařízením stanovena následující preventivní opatření:
a) zákaz pálení hořlavých odpadů,
b) zákaz rozdělávání ohňů ve volné přírodě
(za volnou přírodu se pro potřebu zákazu rozdělávání ohňů nepovažují oplocené nebo uzavřené nebo polozavřené pozemky – nádvoří, zahrady, sady – v intravilánu obce a místa v přírodním prostředí, využívaná k hromadným rekreačním účelům – dětské tábory, kempy, veřejná tábořiště),
c) zákaz provádění pyrotechnických prací, ohňostrojů a podobných činností.
Čl. 4 Důvod vyhlášení
1. Obdobím nepříznivých klimatických podmínek se dle ustanovení § 5 odst. 1 nařízení rozumí déletrvající období mimořádného sucha, ve kterém vzniká zvýšené nebezpečí vzniku požáru v přírodním prostředí. Období déletrvajícího sucha je stanoveno na základě pozorování Českého hydrometeorologického ústavu, podle kterého množství srážek kleslo pod 25 % dlouhodobého normálu a zároveň jsou vysoké denní teploty a od posledních vydatných srážek uplynulo více než 20 dnů.
2. Období nepříznivých klimatických podmínek pro účely vymezení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je vyhlášeno na základě žádosti Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, který tímto reaguje na podstatný nárůst požárů ve volném prostranství a několikanásobnému zvýšení počtu zasahujících jednotek.
V Plzni dne 6. srpna 2015
Václav Šlajs
hejtman Plzeňského kraje