Co udělat, pokud jsme vyzváni k evakuaci?

Výzvu k evakuaci se můžeme dozvědět dvěma způsoby:

1) Zvukem sirény (CO či požární), kdy je spuštěn tón „Všeobecná výstraha“ – 140s kolísavý tón
2) Doprovodnou výzvou rozhlasového zařízení

Budete-li vyzváni k evakuaci z ohroženého prostoru, je třeba si vzít s sebou evakuační zavazadlo, do kterého patří trvanlivé potraviny, pitná voda, předměty denní potřeby, miska, příbor, doklady, peníze, pojistné smlouvy, cennosti, minirádio s bateriemi, toaletní potřeby, osobní léky, svítilna, náhradní oděv, pláštěnka, přikrývka, kapesní nůž, zápalky.
Dětem dáme do kapsy lísteček se jménem a adresou. Kočky a psy bereme s sebou. Ostatní zvířata zásobíme potravou a vodou.
Před opuštěním bytu je třeba uhasit otevřený oheň v topidlech, vypnout elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček), uzavřít přívody vody a plynu, vzít si evakuační zavazadlo, uzamknout byt a na dveře dát oznámení, že jste byt již opustili a dostavit se na určené místo k evakuaci.